Hi, How Can We Help You?

Blog

Hvad er juridisk rådgivning?

Lange behandlingstider. Sager der skal afgøres i forskellige instanser og som cykler rundt i systemet. Skrupelløse familieadvokater. Belønning af beskidte tricks. Mangel på faglige kvalifikationer hos de mennesker, der skal afgøre børnenes skæbner. Manglende screening af forældrekompetencer. Kønsdiskrimination. Manglende høring af børn. Forælderfremmedgørelse. En økonomi der pludselig skal deles op i to. Sultne journalister. Og en udskældt lovgivning. Faldgrupperne er mange og hos Barnets Tarv ser vi det som vores vigtigste opgave, at hjælpe børn og voksne sikkert gennem skilsmissejunglen. Og at bidrage til at fokus holdes på det forælderskab, der stadig eksisterer – i stedet for det ægteskab, der er gået i stykker. Konkret tilbyder vi dig juridisk rådgivning om eksempelvis forældremyndighed, bopæl og samvær og vi giver dig et indblik i de juridiske spilleregler og systemets måde at tænke på. Vigtigt er det at understrege, at vi sætter dit – samt dit barns behov i fokus og at vi sammen med dig finder frem til lige netop den rådgivning, du måtte have behov for.